Úspěchy našich klientů mluví za nás.

Statue Of Lady Justice

Mgr. Jaroslav Zuska

advokát

Mgr. Jaroslav Zuska je advokátem zapsaným v České advokátní komoře a jeho specializací je především právní poradenství v oblasti nemovitostí (při prodeji nebo koupě nemovitostí včetně zajištění úschov kupních cen a listin, due-diligence právního stavu nemovitostí, pronájem bytů a komerčních prostor), občanskoprávních sporů (spory ze závazkových vztahů, náhrada škody, spory plynoucí z věcných práv), duševního a průmyslového vlastnictví (ochrana technického řešení, designu, výrobků) a vedení agendy správy a vymáhání pohledávek (komplexní poradenství pro efektivní vymáhání pohledávek s využitím moderních technologií).

JUDr. Eva Fremrová

advokátka

JUDr. Eva Fremrová se specializuje zejména na zastupování ve věcech trestních a občanskoprávních. V současné době je předním advokátem řady komerčních budov, v rámci nichž poskytuje právní poradenství mj. v oblasti due diligence nemovitostních projektů, nájemních smluv a vymáhání pohledávek. V posledním roce stála za zrodem společnosti poskytující spotřebitelský úvěr a má proto rozsáhlé zkušenosti v oblasti jak spotřebitelského úvěru, tak také bankovnictví.

Mgr. Petr Kirchner

právník

Mgr. Petr Kirchner působí řadu let v rámci advokátní kanceláře jako specialista na práva duševního a průmyslového vlastnictví a to na národní i mezinárodní úrovni. Současně se zabývá vybranými aspekty správního práva, zejména pak dopravními přestupky a zastupováním ve správním řízení. V rámci své širší praxe se věnuje také provádění due-diligence, správě a vymáhání pohledávek a obchodně závazkovým vztahům.

Mgr. Matěj Machů Ph.D.

patentový zástupce

Mgr. Matěj Machů Ph.D., je český patentový zástupce a evropský designový zástupce, který také působí řadu let v advokátní kanceláři jako specialista na právní ochranu duševního vlastnictví a je současně členem katedry průmyslového vlastnictví na Metropolitní univerzitě Praha a vyučujícím kurzů zaměřených na zahraniční i mimoevropské právní systémy v oblasti ochrany duševního vlastnictví, evropské patentové právo a judikaturu.

Mgr. Andrea Zpěváková

právnička

Mgr. Andrea Zpěváková se specializuje na problematiku insolvenčního řízení, a to jak z pohledu věřitelů, tak dlužníků. Zastupuje klienty nejen ve všech úkonech insolvenčního řízení, ale i v jiných soudních řízení při uplatňování dalších jejich nároků. Dále se ve své praxi zabývá správou a efektivním vymáháním pohledávek, kdy zajišťuje klientům právní poradenství od počátku procesu vymáhání až do konce exekučního řízení.

Mgr. Nikola Valentová

koncipientka