NÁŠ TÝM

Even the ideal http://paperhelp.com/ essay products and providers have recently gained plenty of popularity for college students to possess got the eye of several college and college campuses. Those who are seeking a means to earn a little extra money need to think about selling their own written essays for all these companies. If the procedure is easy, one will get £ 200 a hour and sometimes even more depending in their skill. There are a few important items to bear in mind when selling one essay to these companies. It’s vital that you investigate and review the organizations to ensure they’ll pay for the essay they are buying and maybe not just pocketing the tuition cost.

Úspěchy našich klientů mluví za nás.

Statue Of Lady JusticeStatue Of Lady Justice

Mgr. Jaroslav Zuska

advokát

Mgr. Jaroslav Zuska je advokátem zapsaným v České advokátní komoře a jeho specializací je především právní poradenství v oblasti nemovitostí (při prodeji nebo koupě nemovitostí včetně zajištění úschov kupních cen a listin, due-diligence právního stavu nemovitostí, pronájem bytů a komerčních prostor), občanskoprávních sporů (spory ze závazkových vztahů, náhrada škody, spory plynoucí z věcných práv), duševního a průmyslového vlastnictví (ochrana technického řešení, designu, výrobků) a vedení agendy správy a vymáhání pohledávek (komplexní poradenství pro efektivní vymáhání pohledávek s využitím moderních technologií).

JUDr. Eva Fremrová

advokátka

JUDr. Eva Fremrová se specializuje zejména na zastupování ve věcech trestních a občanskoprávních. V současné době je předním advokátem řady komerčních budov, v rámci nichž poskytuje právní poradenství mj. v oblasti due diligence nemovitostních projektů, nájemních smluv a vymáhání pohledávek. V posledním roce stála za zrodem společnosti poskytující spotřebitelský úvěr a má proto rozsáhlé zkušenosti v oblasti jak spotřebitelského úvěru, tak také bankovnictví.

Mgr. Petr Kirchner

právník

Mgr. Petr Kirchner působí řadu let v rámci advokátní kanceláře jako specialista na práva duševního a průmyslového vlastnictví a to na národní i mezinárodní úrovni. Současně se zabývá vybranými aspekty správního práva, zejména pak dopravními přestupky a zastupováním ve správním řízení. V rámci své širší praxe se věnuje také provádění due-diligence, správě a vymáhání pohledávek a obchodně závazkovým vztahům.

Mgr. Matěj Machů Ph.D.

patentový zástupce

Mgr. Matěj Machů Ph.D., je český patentový zástupce a evropský designový zástupce, který také působí řadu let v advokátní kanceláři jako specialista na právní ochranu duševního vlastnictví a je současně členem katedry průmyslového vlastnictví na Metropolitní univerzitě Praha a vyučujícím kurzů zaměřených na zahraniční i mimoevropské právní systémy v oblasti ochrany duševního vlastnictví, evropské patentové právo a judikaturu.

Mgr. Andrea Zpěváková

právnička

Mgr. Andrea Zpěváková se specializuje na problematiku insolvenčního řízení, a to jak z pohledu věřitelů, tak dlužníků. Zastupuje klienty nejen ve všech úkonech insolvenčního řízení, ale i v jiných soudních řízení při uplatňování dalších jejich nároků. Dále se ve své praxi zabývá správou a efektivním vymáháním pohledávek, kdy zajišťuje klientům právní poradenství od počátku procesu vymáhání až do konce exekučního řízení.

Mgr. Nikola Valentová

koncipientka

As a way to enjoy your vacations to Dubai, the best thing is to look for a Dubai escort service to safeguard you from all the frustrations that escort girl in dubai includes visiting the town at an set of friends or loved ones. The products and services provided by these luxury celebrity course escorts in Dubai are unmatched by anyone. All the women aren’t merely beautiful and desirable, nevertheless they will have been given most of the safety and care that are demanded during their excursions in Dubai. Spanish escort porn special escort Praha is also accessible the particular city, if you request to this.